Schvaľovanie a vyhlasovanie úplných znení VZN po schvaľovaní zmien

Je potrebné na vyhlásenie úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia toto dať opätovne na schválenie miestnemu zastupiteľstvu i napriek tomu, že na jeho zmenách a doplneniach sa formou pozmeňujúcich a doplňujúcich všeobecne záväzných nariadení, ktoré nadobudli účinnosť, predtým riadne uznieslo? 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.