Príspevky z fondov Európskej únie

Dňa 06.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie. Dôjde k precizovaniu, že dôvod vydania bezdôvodného obohatenia sa dopĺňa aj do správy pohľadávok štátu v prípadoch, kedy za prijímateľa plní iná osoba. V súvislosti s ustanoveniami o dohode o splátkach a dohode o odklade plnenia sa dopĺňa ustanovenie, že dôvodom na uzatvorenie dohody môže byť okrem vrátenia príspevku alebo jeho časti alebo náhrady škody aj vydanie bezdôvodného obohatenia. Upravuje sa aj nastavená úroveň kompetencií platobného orgánu tým, že sa navrhuje vypustenie tohto orgánu ako subjektu, ktorý môže zistiť nezrovnalosť. Explicitne sa tiež upravuje, že poskytovateľ môže vo vymedzených prípadoch rozhodnúť o zastavení konania o žiadosti na základe uznesenia monitorovacieho výboru príslušného programu.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.