Nové povinnosti pri prevode majetku obce a smernica katastra

Úrad geodézie a katastra vydal smernicu USM UGKK SR2/2024 zo dňa 25.1.2024, ktorou sa stanovuje jednotný postup pri rozhodovaní o návrhu na vklad vlastníckeho práva, ak je prevodcom nehnuteľnosti obec/mesto, v súvislosti so zmenou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. V prípade potvrdenia o zverejnení zámeru, je potrebné priložiť potvrdenia z každého zverejnenia, keďže zverejňujeme na 4 miestach – CUET, úradná tabuľa, web, a pod.? Čo sa týka priloženia Zásad hospodárenia alebo odkazu na Zásady hospodárenia, stačí odkaz na webovú stránku alebo je potrebné uviesť link ?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.