Nespôsobilý nájomný byt a bytová náhrada

Obec chce zrušiť nájomnú zmluvu k obecnému bytu a odstúpiť z dôvodu havarijného stavu bytu, pričom by chcela pristúpiť k oprave bytu. Je obec povinná zabezpečiť náhradné ubytovanie pre nájomcu?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.