Nakladanie s pozemkami v správe mestskej časti

Môže mestská časť zverené pozemky od mesta prenajímať alebo zameniť aj bez aktívnej účasť hlavného mesta? Aké povinnosti v takomto prípade má mestská časť voči mestu?


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.