Kybernetická bezpečnosť

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov.

Cieľom návrhu vyhlášky je jasné vymedzenie kritérií na identifikáciu závažných kybernetických bezpečnostných incidentov. Vyhláškou sa zavádza štandardizovaný systém hodnotenia zraniteľností, ktorý predstavuje jednotný spôsob, ktorý slúži na vyjadrenie technických vlastností zraniteľností v hardvéri, softvéri, firmvéri a číselné ohodnotenie ich závažnosti.

Pripomienkovanie do: 26.05.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová