Doručenie cennovej ponuky do rúk starostu a uplynutie lehoty na doručenie

Obec zverejnila na úradnej tabuli zámer predať svoj majetok formu priameho predaja. Forma doručenia cenových ponúk v zalepených obálkach bola na základe zverejneného zámeru buď osobne poštou.

Možno považovať doručenie ponuky starostovi obce (v lehote ale mimo obecného úradu), za doručené v lehote v súlade so zverejneným zámerom aj keď fyzicky starosta obce obálku doručil po lehote?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.