Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zákon o pozemkových úpravách

25.9.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmeny k volebnej kampani od 1.1.2021 schválené v NR SR

25.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.09.2020 schválila NRSR  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.