Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Príplatok za riadenie vs. jeden podriadený

17. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné priznať vedúcemu zamestnancovi obecného úradu na IV. stupni riadenia príplatok za riadenie, ak má len jedného podriadeného zamestnanca?

Obmedzenie prevodu verejných vodovodov a kanalizácií na tretie osoby

15. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej ako „Pripravovaná novela“).