Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Zákony predložené v NRSR – reklamné stavby, školy, doprava, poľnopozemky

Vzhľadom na to, že v priebehu mesiaca január 2021 bolo predložených do NRSR väčšie množstvo, najmä poslaneckých návrhov zákonov, prinášame stručný prehľad niektorých z nich, ktoré sa viac či menej dotýkajú činností alebo postavenia miest a obcí.

20.1.2021

Zmena zákonov druhej vlny pandémie COVID-19

Dňa 14.01.2021 schválila NRSR návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej ako „Novela“). Prinášame ich prehľad.

19.1.2021

Príplatok za riadenie vs. jeden podriadený

Je možné priznať vedúcemu zamestnancovi obecného úradu na IV. stupni riadenia príplatok za riadenie, ak má len jedného podriadeného zamestnanca?

17.1.2021

Financovanie projektu nadácie z EÚ fondov a verejné obstarávanie

Nadácia získala z  Európskej únie prostriedky na financovanie portálu formou dodávky od tretej osoby. Predpokladá hodnota je 13.100 € s DPH. Je nadácia pri hľadaní dodávateľa povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?

20.1.2021

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 2021-2030

Dňa 15.01. 2021 bola zverejnená predbežná informácia s názvom „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021-2030.“ (ďalej ako „Koncepcia rozvoja“)

20.1.2021

Stratégia rovnosti mužov a žien na roky 2020-2025

Dňa 28.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025.

5.1.2021

Tehotenské a štipendium pre tehotné študentky

Dňa 10.12.2020 NRSR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Novela“).

18.12.2020

Netriedenie odpadu občanom a jeho zodpovednosť

Čo mám robiť ak viem, že niekto neseparuje odpad? Aké sú sankcie pri netriedení odpadu, a kde možno toto konanie oznámiť?

18.12.2020

Zákony predložené v NRSR – reklamné stavby, školy, doprava, poľnopozemky

Vzhľadom na to, že v priebehu mesiaca január 2021 bolo predložených do NRSR väčšie množstvo, najmä poslaneckých návrhov zákonov, prinášame stručný prehľad niektorých z nich, ktoré sa viac či menej dotýkajú činností alebo postavenia miest a obcí.

20.1.2021

Zmena zákonov druhej vlny pandémie COVID-19

Dňa 14.01.2021 schválila NRSR návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej ako „Novela“). Prinášame ich prehľad.

19.1.2021

Príplatok za riadenie vs. jeden podriadený

Je možné priznať vedúcemu zamestnancovi obecného úradu na IV. stupni riadenia príplatok za riadenie, ak má len jedného podriadeného zamestnanca?

17.1.2021

Financovanie projektu nadácie z EÚ fondov a verejné obstarávanie

Nadácia získala z  Európskej únie prostriedky na financovanie portálu formou dodávky od tretej osoby. Predpokladá hodnota je 13.100 € s DPH. Je nadácia pri hľadaní dodávateľa povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní?

20.1.2021

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 2021-2030

Dňa 15.01. 2021 bola zverejnená predbežná informácia s názvom „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021-2030.“ (ďalej ako „Koncepcia rozvoja“)

20.1.2021

Stratégia rovnosti mužov a žien na roky 2020-2025

Dňa 28.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025.

5.1.2021

Tehotenské a štipendium pre tehotné študentky

Dňa 10.12.2020 NRSR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „Novela“).

18.12.2020

Netriedenie odpadu občanom a jeho zodpovednosť

Čo mám robiť ak viem, že niekto neseparuje odpad? Aké sú sankcie pri netriedení odpadu, a kde možno toto konanie oznámiť?

18.12.2020